Domov mého srdce13

Domov mého srdce je místem
plným ticha míru.
Před domem mého srdce
jsou dva veliké stromy:
Strom Božího Soucitu
a Strom Božího Odpuštění.


FF-465