Jsem připraven vyplakat1

Jsem připraven
vyplakat studánku slz,
dokud nebudu zcela zaplaven
Mořem Odpuštění svého Pána.


  1. FF-3217