Ocenění mé modlitby1

Žádám Boha o odpuštění
a Bůh mi odpustí.
Potom si však uvědomím,
že to nebylo odpuštění,
co jsem od Něj opravdu chtěl.
To, co jsem od Něj chtěl,
nebylo nic než ocenění
mé oduševnělé modlitby.


  1. FF-3119