Pokaždé, když od tebe uteču1

Pokaždé, když od Tebe uteču
a vrátím se zpět,
vidím Tvé Oči
více osvěcující než dřív
a cítím Tvé Srdce
více odpouštějící než dřív.


  1. FF-4001