Uč, co jsi učen1

Uč, co jsi učen
Uč to, co jsi učen bez ustání:
píseň odpuštění
v nejbohatším Srdci
tvého Milovaného Nejvyššího.


  1. FF-4016