Tvé trestající Oko28

Můj sladký Pane,
Tvé odpouštějící Srdce oduševněle,
intenzivně a bezvýhradně miluji.
Můj Pane Nejvyšší,
Tvé trestající Oko nepochybně,
zoufale a bezesně potřebuji.


FF-4793