Otázky a odpovědi o vděčnosti

Sklízíme opravdu všechno, co zasejeme, z každé myšlenky, z každého činu?1

Sri Chinmoy: Jak zasejeme, tak sklidíme. To je pravda. Pokud se však zároveň modlíte k Bohu, pokud meditujete na Boha, Boží Soucit může vaše chyby smazat. Když se modlíte a meditujete, vaše síla modlitby a síla meditace může zrušit špatné síly, které pochází z vašich špatných myšlenek. Je pravda, že uděláte-li něco špatného, dotknete-li se ohně, oheň vám přirozeně popálí prsty. Ale současně existuje nějaká ochranná síla, která vám brání, abyste se ohně dotkli.

Když dítě jde a uhodí jiné dítě, ví, že toto dítě přijde a oplatí mu to. Co tedy udělá? Půjde ihned ke svému otci. Otec je silnější a dítě ochrání. V tomto případě je Otcem Nejvyšší. Pokud se přátelíte s nevědomostí, chce vás pak pohltit. Jestliže poběžíte k Otci dříve, než vás nevědomost pohltí, Otec vám ukáže svůj největší Soucit a před nevědomostí vás zachrání. Vše záleží na tom, kolik Soucitu jste schopni od Nejvyššího přijmout.


Father’s Day: Father With His European Children, strana 15-16