Lidská nevděčnost31

Boží Oko Soucitu
a Boží Srdce Odpuštění
pracují i navzdory
lidské vrozené nevděčnosti.


FF-7233