Bůh odpustil mému životu1

Bůh odpustil mému životu.
Proto se mé srdce cítí zavázáno
odpustit světu kolem mne.


  1. FF-8247