Když se rozhodnu36

Když se rozhodnu
odpustit světu,
mé slunce Božskosti okamžitě zesílí
svoji neomezenou sílu.

Když se rozhodnu
žít život lásky jednoty,
můj měsíc pokory okamžitě zesílí
své světlo krásy a výšku čistoty.


FF-9667