Aby ses stal dokonalým nástrojem37

Aby ses stal dokonalým nástrojem
svého Milovaného Nejvyššího,
potřebuješ od Něj každý den jen dvě věci:
Během dne potřebuješ Jeho Soucit,
aby na bitevním poli života
tvá zkoumavá mysl mohla uspět
a tvé plačící srdce mohlo postoupit.
V noci potřebuješ Jeho Odpuštění,
protože se nevědomě, ne-li vědomě,
přátelíš se spánkem nevědomosti.


FF-9715