Jiný nápoj38

Odpusť mi, můj Pane Nejvyšší,
odpusť mi!
Pil jsem jed pochybnosti
zhluboka a radostně.
Teď chci svůj nápoj změnit.
Chci pít nektar víry
nezměrně a spontánně.
Nedáš mi další šanci, můj Pane,
nedáš?


FF-9905