Nemiloval jsem Tě1

Nemiloval jsem Tě
Odpusť mi, můj Pane Nejvyšší,
odpusť mi!

Nemiloval jsem Tě
bezesně a nepodmíněně.
Nedáš mi další šanci, můj Pane,
nedáš?


  1. FF-9907