Nesloužil jsem Ti41

Odpusť mi, můj Pane Nejvyšší,
odpusť mi!
Nesloužil jsem ti
oduševněle a bezvýhradně
v srdcích poutníků-hledajících,
jdoucích po Cestě Věčnosti.
Nedáš mi další šanci, můj Pane,
nedáš?


FF-9908