Nemluvil jsem ke světu1

Odpusť mi, můj Pane Nejvyšší,
odpusť mi!
Nemluvil jsem o Tobě ke světu
důvěrně a přesvědčivě.
Nedáš mi další šanci, můj Pane,
nedáš?


  1. FF-9909