Jak máme přijímat Boží Odpuštění?3

Sri Chinmoy: Boží Odpuštění přijmete tak, že si neustále, vědomě, bezesně a bez dechu budete připomínat, že Bůh je Odpuštění Samo. Neměli byste myslet na Boha jako na Spravedlnost nebo nekonečné Světlo či Mír. Neměli byste myslet na žádné jiné aspekty Boha. Měli byste myslet jen na Boží Odpuštění nebo Boha Odpuštění. Svou mysl a své srdce byste měli zaplavit jedinou myšlenkou: odpuštění, odpuštění, odpuštění. Místo toho, abyste mysleli na Boží Světlo Spravedlnosti, měli byste si jen opakovat: „Můj Pán je veškeré Odpuštění, můj Pán je veškeré Odpuštění.“ Zatímco opakujete: „Můj Pán je veškeré Odpuštění,“ nesmíte myslet na všechny ty nesčetné nebožské věci, které jste udělali: „Ó, lhal jsem, někoho jsem uhodil, udělal jsem tolik jiných věcí špatně.“ Ne, uvidíte jen pozitivní stránku. Budete myslet jen na Boží Odpuštění před vámi, kolem vás a uvnitř vás. Budete-li stokrát a tisíckrát co nejoduševněleji opakovat: „Můj Pán je veškeré Odpuštění, můj Pán je veškeré Odpuštění,“ pak budou všechny vaše obrovské chyby smazány. Všechny chyby, kterých jste se za ta léta dopustili, všechny nevědomé věci, které jste udělali, zmizí. V té chvíli budete cítit, že je vám nejen odpuštěno, ale že vy sami jste Bůh-Odpuštění. Jestliže se vás někdo zeptá na vaše jméno, řeknete: „Jsem Odpuštění svého Pána.“

To bude váš jediný akademický titul. V běžném životě mají lidé mnoho akademických titulů. Mají univerzitní titul, tamten titul a podobně. Ale duchovní hledající bude říkat, že má pouze jediný titul. Bude říkat buď: „Jsem Odpuštění svého Pána“ nebo „Jsem Soucit svého Pána“ nebo „Jsem Láska svého Pána.“ Jestliže se vás tedy někdo zeptá, jaké jsou vaše tituly, ihned řeknete: „Soucit mého Pána je mým jediným titulem“ nebo „Odpuštění mého Pána je mým jediným titulem.“ Není to falešná pokora, protože v nejvnitřnějších zákoutích svého srdce cítíte, že vaším jediným titulem je Boží Soucit a Boží Odpuštění. To musí cítit všichni hledající.


What I Need From God, strana 17-19