Udělám-li něco špatného a požádám Nejvyššího, aby mi odpustil, jak poznám, že mi odpustil?

Sri Chinmoy: Jsou dva způsoby, jak to můžete poznat. Jestliže už tu věc neuděláte znovu, buďte si jistí, že vám Nejvyšší odpustil, protože vám dal schopnost ji neopakovat. Pokud jste skutečně přijali Jeho Schopnost, pak vám již odpustil. Takové je to na praktické úrovni. Udělali jste něco špatně a nechcete to opakovat. Chcete odpuštění. To znamená, že od Nejvyššího musela přijít vyšší Síla. Tato vyšší Síla je něco, co vás bude chránit a dá vám schopnost neudělat tu věc znovu. Nejvyšší vám odpustil, proto už neděláte chyby. Jiný způsob je zeptat se svého duchovního Mistra, zda vám Nejvyšší odpustil. Mistr vám to dokáže říci. Bude velmi upřímný. Nebo můžete na hodinu nebo na půl hodiny vstoupit hluboko dovnitř, pak budete schopni to říci. Nedovolte, aby vstoupila jakákoliv myšlenka. Pokaždé, když nějaká přijde, zabijte ji anebo ciťte, že si na vás sedla moucha a vy jste ji odehnali. Když přijde další myšlenka, odežeňte ji také. Po chvíli bude moucha-myšlenka cítit, že je pod její důstojnost vás trápit, a tak proud myšlenek ustane. Když vidíte, že nepřichází žádná myšlenka, zeptejte se. Je-li odpověď „ano“, pak vám odpustil. Je-li odpověď „ne“, pak vám neodpustil. Můžete to tedy udělat tímto způsobem nebo se můžete zeptat svého Mistra. Ještě zopakuji první metodu: když přestanete dělat určitou věc navždy, víte, že vám Nejvyšší odpustil.1

Kdykoliv uděláte něco špatného, Bůh vám odpustí, já vám odpustím, ale je někdo, kdo vám neodpustí, a to je vaše duše. Vaší duši bude trvat dlouho, než vám odpustí jakoukoliv chybu, kterou uděláte úmyslně. Duše neodpouští tak snadno, protože ví, že kvůli této určité chybě, této úmyslné chybě, se bude muset reinkarnovat na zem na mnoho dalších let. Tak dlouho duši trvá, než vás přiměje realizovat, odhalit a projevit, a toto jen zdrží váš pokrok. Pokaždé, když uděláte vědomou chybu, vaše duše ví, že je to jako vrátit se o sto kroků. Chcete dosáhnout svého cíle a je dáno místo, kde máte začít, ale pak ve skutečnosti začnete o sto metrů dále. A tak svou cestu přirozeně brzdíte, místo abyste ji urychlili. Duše je nejstarší bratr a slíbila Nejvyššímu Otci, že se bude starat o mladší členy. Duše je plně zodpovědná za váš život. Cítí se bídně v okamžiku, kdy vidí, že ji mladší členové neposlouchají, a ona za ně musí zodpovídat.2


  1. Obedience or Oneness, strana 40-41

  2. Warriors of the inner World, strana37-38