12 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
když oddělím svou mysl od ostatních,
ovlivní Tě to?
„Mé dítě,
ovlivní.
Rozhodně ovlivní.
Něco uvnitř
Mě donutí plakat nanejvýš žalostně.“