11 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
co uděláš
s mým srdcem jednoduchosti?
„Mé dítě, velmi pyšně přivedu
tvé srdce jednoduchosti
do své školy plnosti,
kde ho naučím, jak získat více,
nekonečně více
světla moudrosti.“