10 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
co uděláš
s mojí složitou myslí?
„Mé dítě, velmi starostlivě
přivedu tvoji složitou mysl
do své nové školy,
kde ji naučím, jak se odnaučit.“