9 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
co děláš,
když od Tebe něco požaduji
a něco od Tebe očekávám
a něco od Tebe potřebuji?
„Mé dítě,
když požaduješ, okamžitě usnu
a začnu chrápat.
Když očekáváš, rychle se vzbudím
a začnu zpívat.
Když potřebuješ, sprintuji k tobě
jako tvůj Sudhahota Carl Lewis,
nejrychlejší sprinter na světě,
s úsměvem tě dohoním
a s láskou ti dám, co potřebuješ.“