8 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
co uděláš
s mou myslí touhy
a s mým srdcem uspokojení?
„Mé dítě, rozhodl jsem se,
že vezmu tvou mysl touhy
a společně se potopíme
do moře nevědomosti.
Rozhodl jsem se,
že vezmu tvé srdce uspokojení
do své Zlaté Lodi
a společně poplujeme
k Břehům
vždy přesahujícího Za.“