Věčná otázka člověka zní: ...

Věčná otázka člověka zní:
„Kdo je Bůh?“
Okamžitá odpověď Boha zní:
„Mé dítě, kdo jiný je Bůh,
ne-li ty?“