Útěcha a Soucit...

„Můj Pane, potřebuji obojí,
Útěchu i Soucit,
anebo jedno z nich stačí?“

Boží odpověď zní:
„Můj synu, potřebuješ jak Útěchu, tak i Soucit.
Potřebuješ ode Mne Útěchu
neboť jsi porážen na bojišti života.
Potřebuješ Soucit, abys jednal jako božský hrdina
na bojišti života.
Soucit potřebuješ také k tomu, abys jednal
jako vítěz nad silami neúspěchu.“