Můj Pane, já mám milióny tužeb...

„Můj Pane, já mám milióny tužeb.
Máš Ty nějaké?“

„Ano, mé dítě, mám.“

„Máš?
Prosím, pověz mi jaké!“

„Mou jedinou touhou je vidět tě věčně šťastného.
Můžeš naplnit Mou touhu?“

„Pokusím se, můj Pane.“

„Pokus se, mé dítě, pokus se.“