Říkám Bohu, že není nic...

Říkám Bohu, že není nic
tak zbytečného, jako moje neschopnost.

Bůh mi říká, že není nic
zbytečnějšího a neužitečnějšího
než má rada.