Člověk přikazuje: ...

Člověk přikazuje:
„Bože, přijď ke mně okamžitě.“

Bůh přikazuje:
„Synu, spatři Mne vědomě,
spatři Mne šťastně, spatři Mne statečně,
spatři Mne úplně a spatři Mne trvale.“