Můj Pane, můj přítel říká...

„Můj Pane, můj přítel říká,
že má ten pravý cíl v životě,
ale nemá tu pravou odvahu.
Jak mu mohu pomoci?


„Pověz mu, Můj synu, že potřebuje sílu
upřímného a úplného odevzdání Boží Vůli.
Má-li toto, jeho bude život pravé,
neustálé a bezmezné odvahy,
vnitřní i vnější.