Pane, buď upřímný. Když Tě kritizuji...

„Pane, buď upřímný.
Když Tě kritizuji,
rozzlobíš se na mě nebo trestáš mě vnitřně?


„Můj synu, když Mne kritizuješ,
ani se na tebe nerozzlobím, ani tě netrestám.
Prostě se snažím pozvednout tvou úroveň lidského chápání
na Mou nejvyšší úroveň božského vedení.
Tam ti projevuji Svou Lásku, Radost a Hrdost,
tak jako ti zde projevuji Svou Trpělivost, Zájem a Soucit.