Můj Pane Nejvyšší, tentokrát ke mně musíš být...

„Můj Pane Nejvyšší, tentokrát ke mně musíš být
skutečně upřímný.
Ty víš, že mám stovky nepřátel.
Máš Ty nějakého nepřítele?“

„Můj synu, mám jen jednoho.“

„Jen jednoho nepřítele? Můžu jej ihned zabít.
Jen mi pověz jméno Svého nepřítele.“

„Můj synu, Mým jediným nepřítelem je
tvůj strach, tvůj strach ze Mne.“

„Otče věčné Lásky, tak je to?
Hleď, zabil jsem Tvého nepřítele.
Nemám z Tebe žádný strach.
Jsem pro Tebe vší láskou.
Jsem k Tobě vší vděčností.“

„Můj synu, jsem na tebe opravdu hrdý.
Co se Mne týká, Já nebudu zabíjet tvé nepřátele,
Já je osvítím. Osvítím i tebe. Co chceš, je radost.
Tuto radost dostaneš jen tehdy,
budeš-li ty i tví nepřátelé
osvíceni zároveň.“

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Tajemství mého Pána odhalena.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2003.

Toto je 8th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Tajemství mého Pána odhalena, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »