Můj Pane, četl jsem toho mnoho...

„Můj Pane, četl jsem toho mnoho
o Nebi a o Pekle.
Také jsem o Nebi a o Pekle slyšel víc,
než vůbec dokážu strávit.
Co tím myslí, když říkají, že někdo
žije v Nebi, a někdo žije v Pekle?“

„Můj synu, nevím, co mají na mysli,
když mluví o Nebi a o Pekle.
Povím ti však, co tím myslím Já.
Žít se Mnou znamená žít v Nebi.
Žít beze Mne znamená žít v Pekle.“