Můj Pane, chceš, abych si psal deník?...

„Můj Pane, chceš, abych si psal deník?“

„Ne, nemusíš.
Já to dělám za tebe!“

„Ty píšeš můj deník?
Odkdy?“

„Můj synu, ode dne, kdy jsi Mi nabídl
svůj odevzdávající se život a odevzdaný dech.“