Můj Pane, sžírá mě touha...

„Můj Pane, sžírá mě touha
být tak velký, jako jsi Ty.“

„Mé dítě, to je velmi snadné.
Jen rozšiř své vidění,
prohlub své vědomí
a zostři svůj život.
Hle, vyrovnal ses Mi.“