Můj Pane, proč je tomu tak ...

„Můj Pane, proč je tomu tak,
že Ty vždy děláš tu správnou věc
a já dělám vždy tu špatnou?


„Mé sladké dítě, ty děláš vždy tu špatnou věc,
protože nemáš žádnou víru v sebe,
zatímco Já mám v Sebe víru veškerou.