Můj nadevše dokonalý Pane...

„Můj nadevše dokonalý Pane, jsem si nanejvýš jist, že si ceníš mé upřímnosti.“

„Nejen že si cením tvé upřímnosti, Mé dítě, ale obdivuji tvou upřímnost.
Co tě nyní trápí, Mé dítě, upřímnosti ztělesněná?“

„Po uplynulých dvacet pět let, můj Pane, používám, vysvětluji a vykládám tři nadevše složitá slova: Nekonečnost, Věčnost a Nesmrtelnost.
K mému upřímnému zármutku však nyní sám nevím, co ve skutečnosti znamenají.
Konečně jsem se rozhodl, že již více nebudu lidstvo obelhávat, a nebudu obelhávat ani sám sebe.
To znamená, že už více nebudu slova Nekonečnost, Věčnost a Nesmrtelnost používat.“

„Mé nejsladší dítě, nemusíš klamat ani sám sebe, ani lidstvo.
Já tě naučím významu Nekonečnosti, Věčnosti a Nesmrtelnosti.
Nekonečnost znamená realizujícího a realizovaného a věčně realizujícího Boha.
Věčnost znamená odhalujícího a odhaleného a věčně odhalujícího Boha.
Nesmrtelnost znamená naplňujícího a naplněného a věčně naplňujícího Boha.“