Můj Pane, obávám se...

„Můj Pane, obávám se, že tentokrát mi na mou otázku nebudeš schopen odpovědět.“

„Jen Mi ji pověz, ať se alespoň pokusím, Mé dítě.“

„Můj Pane, můj Pane věčného odpuštění, kdo Tě požádal, kdo Tě přinutil, kdo Tě inspiroval k tomu, aby ses stal Stvořitelem světa?“

„Mé dítě, Můj Zájem Mne požádal, abych se stal Stvořitelem světa.
Mé Poznání Mne přinutilo, abych se stal Stvořitelem.
Můj Soucit Mne inspiroval, abych se stal Stvořitelem.“

„Můj Pane nekonečného odpuštění, na mou otázku jsi odpověděl.
Přijímám svou pokornou porážku.“