Můj Pane, jak daleko je lidstvo od dokonalosti?...

„Můj Pane, jak daleko je lidstvo od dokonalosti?“

„Mé dítě, vzdálenost je velmi krátká.
Tak jako světlo a tma existují společně, tak také dokonalost a nedokonalost jdou spolu.
Tak jako světlo promění noc ve světlo, tak také dokonalost přemění nedokonalost na dokonalost.“

„Máš pravdu, můj Pane, ale co když noc pohltí světlo předtím, než je osvíceno, a nedokonalost pozře dokonalost, dříve než je zdokonalena, co se stane?“

„Ach!
Mé dítě, máš pravdu.
A právě proto, abych tomu zabránil, dívám se a žiji, a žiji a dívám se.“