Probuzení

V duchovním životě probuzení duše nestačí. Mnoho lidí je probuzeno k pravdě, k vnitřnímu životu. Po probuzení je však třeba se ponořit, běžet, letět. Člověk se musí ponořit do nejvnitřnějšího, běžet k nejvzdálenějšímu, letět k nejvyššímu. Pouze tehdy může probuzení hledajícího vykvést v květinu realizace.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Listy stromu života.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 157th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Listy stromu života, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »