Probuzení

V duchovním životě probuzení duše nestačí. Mnoho lidí je probuzeno k pravdě, k vnitřnímu životu. Po probuzení je však třeba se ponořit, běžet, letět. Člověk se musí ponořit do nejvnitřnějšího, běžet k nejvzdálenějšímu, letět k nejvyššímu. Pouze tehdy může probuzení hledajícího vykvést v květinu realizace.
Sri Chinmoy, Listy stromu života, (knižně nevydáno), 2016