Božskost

Bůh je ve všem. Proto je vše božské. Ale svou aspirací musíme vidět, kolik božskosti vše má. Bůh je ve všem, ale pokud jde o projevení, musíme vidět, kolik božskosti každá věc má. V tygrovi je Bůh;, a tak je Bůh v některých případech božský. Ale množství božskosti, které můžeme vidět v tygrovi, nemůže být tak velké, jako je v lidské bytosti. Musíme vidět, kolik božskosti každý objekt obsahuje. Bůh je uvnitř všeho, ale na poli manifestace musíme vědět, kolik božskosti má židle a kolik božskosti má duchovní Mistr. Je-li někdo moudrý, uvidí nekonečně více božskosti v duchovním člověku než ve zdivočelém slonovi. Ve svém životě aspirace musíme být tedy opatrní, když se stýkáme s lidmi. Musíme jít k člověku nebo věci, která obsahuje nejvíce božskosti. Tomu se říká božská moudrost.
Sri Chinmoy, Listy stromu života, (knižně nevydáno), 2016