Božskost

Bůh je ve všem. Proto je vše božské. Ale svou aspirací musíme vidět, kolik božskosti vše má. Bůh je ve všem, ale pokud jde o projevení, musíme vidět, kolik božskosti každá věc má. V tygrovi je Bůh;, a tak je Bůh v některých případech božský. Ale množství božskosti, které můžeme vidět v tygrovi, nemůže být tak velké, jako je v lidské bytosti. Musíme vidět, kolik božskosti každý objekt obsahuje. Bůh je uvnitř všeho, ale na poli manifestace musíme vědět, kolik božskosti má židle a kolik božskosti má duchovní Mistr. Je-li někdo moudrý, uvidí nekonečně více božskosti v duchovním člověku než ve zdivočelém slonovi. Ve svém životě aspirace musíme být tedy opatrní, když se stýkáme s lidmi. Musíme jít k člověku nebo věci, která obsahuje nejvíce božskosti. Tomu se říká božská moudrost.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Listy stromu života.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 157th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Listy stromu života, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »