42.

Neuvěřitelné zprávy:
má mysl se nakonec odevzdala
mému srdci.