43.

Neuvěřitelné zprávy:
má mysl začala věřit
v prázdnotu.