52.

Neuvěřitelné zprávy:
moje mysl přikazuje
svému obru intelektu
dotknout se nohou
mého dítěte intuice
a zůstat u jeho nohou navždy.