53.

Neuvěřitelné zprávy:
moje mysl nechce
vlastnit Boha
za každou cenu
nikdy více.
Moje mysl nyní potřebuje Boha
oduševněle a nepodmíněně.