54.

Neuvěřitelné zprávy:
moje mysl zcela rozbila
bázlivý dům strachu.