Jak meditujete?

Sri Chinmoy: Ptáte se mne na nanejvýš složitou otázku. Jestliže nemáte žádného učitele, musíte začít čtením duchovních knih napsaných skutečnými Mistry. To vám dá inspiraci. Potom, prosím, cvičte koncentraci na Své srdce. Nikdo nemůže popsat způsob, jak meditovat, protože duše každé osoby má svůj vlastní způsob meditace. Musíte jít hluboko dovnitř, abyste našel svůj vlastní způsob. Jestliže nedokážete jít hluboko dovnitř, abyste získal vlastní meditaci, nebo pokud nejste spokojen s meditací, u níž cítíte, že jste ji získal zevnitř, musíte cítit nutnost vhodit mysl do srdce. Neosvícená lidská mysl musí být vhozena do moře božské lásky srdce. Jestliže opravdu chcete meditovat, naučte se koncentrovat v srdci, a ne v mysli.

Neříkám, že mysl je špatná. To zdaleka ne. Ale mysl je omezená, zatímco srdce, které je blízko k duši, je neomezené. To, co můžete nanejvýš získat z mysli, je inspirace. Ale samotná inspirace je omezená. Když meditujete na srdce, inspirace se změní v aspiraci. Aspirace nepochází z mysli. Ne! Pochází přímo ze srdce. Srdce vám může dát vše. Aspirace je předvojem realizace a osvícení. V aspiraci je semeno realizace. Aspirace pochází ze srdce, protože zde je stále osvícení duše. A když meditujete na srdce, nejen že získáte aspiraci, ale také získáte naplnění aspirace: nekonečný Mír, Světlo a Blaženost duše.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Zmatek mysli a osvícení srdce, část 2.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1997.

Toto je 144th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Zmatek mysli a osvícení srdce, část 2, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »