Co se stane, když do mysli vstoupí během meditace špatné myšlenky?

Sri Chinmoy: Ve chvíli, kdy do vaší mysli vstoupí myšlenka, zvláště jakákoliv nebožská myšlenka či špatná myšlenka, vaše aspirace ji musí rozsekat na kousky, protože během meditace je vše velmi intenzívní. Když mluvíte nebo jste zaměstnaní svými běžnými pozemskými činnostmi, můžete mít jakýkoliv druh myšlenek, protože tehdy vaše myšlenky nejsou intenzívní. Ale během meditace, když přijde jakákoliv nebožská myšlenka, síla vaší meditace ji zvětší a zesílí a ona zničí část vaší jemné a duchovní bytosti. Jestliže přijdou dobré myšlenky na nižší úrovni, pokuste se je pozvednout na vyšší úroveň. Ale pokud máte špatné myšlenky, prostě je zastavte, zabijte je.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Zmatek mysli a osvícení srdce, část 2.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1997.

Toto je 144th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Zmatek mysli a osvícení srdce, část 2, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »