Když medituji, jsem veškerým mírem, ale protože stále nemám úplnou kontrolu nad svými myšlenkami, někdy přijde negativní myšlenka. Obávám se, že špatné myšlenky mohou využít sílu mé meditace, aby provedly něco špatného.

Sri Chinmoy: Když během meditace přijde špatná myšlenka, snaž se cítit, že tato myšlenka je bezvýznamná jako mravenec. Špatné myšlenky nemohou využít tvou sílu, pokud budeš cítit, že duchovní síla, kterou jsi získal ze své meditace, je nekonečně silnější než síla špatných myšlenek. Někdy, když během meditace přijde špatná myšlenka, cítí člověk, že síla špatné myšlenky je tak mocná, že i když meditoval hodinu nebo dvě nebo tři hodiny, vše je zbytečné. Jedna špatná myšlenka, jedna běžná myšlenka přijde, a cítí se ztracený. Po dvě hodiny meditoval nanejvýš upřímně a božsky, ale v určitém okamžiku přikládá větší důležitost špatným myšlenkám.

Ve chvíli, kdy dokážeme přestat věnovat pozornost špatným myšlenkám, nemají špatné myšlenky žádnou sílu. Ale děje se to, je to, že se jich strašlivě obáváme. Zaobíráme se jimi a myslíme, že nás zahubí. Jen tím, že na ně myslíme, jen tím, že se jich obáváme, jim dáváme sílu. A proto se neobávej. Ty jsi pánem svého domu. Ty medituješ uvnitř tvého vlastního vědomí a někdo klepe na tvé dveře. Jestliže mu nebudeš věnovat žádnou pozornost, jak se odváží vstoupit? Když medituješ, jednoduše nesmíš otevírat dveře těmto špatným myšlenkám. A co uděláš v případě, když vstoupily, než sis jich byl vědom? Opět, nebudeš jim věnovat žádnou pozornost. Špatné myšlenky strašně žárlí na božské myšlenky, božské pocity, božskou sílu; v mnoha případech špatné myšlenky prostě odejdou. „Není zde pro nás místo. Nemá o nás zájem,“ myslí si. Špatné myšlenky mají také svou hrdost. Nezajímají se o vás, když vy se nezajímáte o ně.

Přeji si říci něco více ohledně této otázky. Před mnoha lety se žák zeptal Gurua, co má dělat, když do něj během nejvyšší meditace vstoupí emocionální myšlenky, myšlenky z jeho nižšího vitálna, sexuální myšlenky. Mistr řekl: „Okamžitě přestaň meditovat. Když během intenzívní meditace přijdou špatné myšlenky, získají z tvé meditace intenzitu a stanou se velmi mocnými silami. Proto je lepší v té chvíli přestat meditovat.“ Pokud člověk chce, může vyzkoušet tento postup. Ale já si přeji doporučit svým žákům jiný přístup. Během meditace, když k vám přijdou špatné myšlenky, můžete se okamžitě pokusit vzpomenout na nejsladší a nejvyšší božské zkušenosti. Vstupte do své zkušenosti, kterou jste měli před dvěma lety nebo dvaceti lety, a snažte se přinést ji do svého mentálního vědomí. Uvidíte, že zatímco jste plně ponořeni ve své vlastní zkušenosti, vitální nebo emocionální myšlenka z nižší vitální úrovně vás bude muset opustit, protože ve vašem vědomí bude nejvyšší, nejhlubší, nejčistší extáze. Božská Blaženost je nekonečně silnější než síla požitků. Když povzbudíte nebo vyvoláte, nebo se pokusíte vzpomenout na jednu ze svých božských zkušeností, přijde do popředí vnitřní světlo či extáze. Tehdy vpíjíte nektar blaženosti své vlastní duchovní zkušenosti, která je nekonečně silnější než vaše nižší vitální síly. Tímto způsobem můžete vyřešit problém, aniž byste přestali meditovat.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Zmatek mysli a osvícení srdce, část 2.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1997.

Toto je 144th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Zmatek mysli a osvícení srdce, část 2, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »