Záleží na tom, jestli se koncentruji a medituji na srdeční centrum nebo na třetí oko?

Sri Chinmoy: Ano! Pro začátečníky zvlášť je vhodné vždy meditovat na srdeční centrum. Ve skutečnosti, dokonce i když je člověk pokročilý, měl by meditovat zde, protože ze srdečního centra cítíš jednotu s nejvyšším, získáváš radost a stáváš se nedílnou součástí čehokoliv, na co medituješ. Jestliže se koncentruješ na třetí oko, nemusíš mít pocit jednoty. Můžeš spatřit Světlo, ale budeš cítit, že není tvoje. Nejprve budeš cítit, že jsi spatřil Světlo, ale potom si budeš myslet, že to asi nebylo Světlo, ale prostě představa či přelud. Do tvé mysli mohou vstoupit pochybnosti. Když ale používáš své srdce, okamžitě cítíš, že radost, kterou získáváš, je tvoje, mír, který cítíš, je tvůj, cokoliv, co cítíš, se stává tvým. To je schopnost jednoty srdce.

Je tedy vždy vhodné meditovat nejprve v srdci. Když už jsi vytvořil svou jednotu s nekonečným Mírem, Světlem a Blažeností, budeš mít schopnosti ztotožnit se s Rozsáhlostí. Potom, když se koncentruješ na třetí oko a spatříš Světlo, toto Světlo do tebe může lehce vstoupit a stát se tvým. Když už jsi nastolil svou jednotu s Rozlehlostí ve formě Míru, Světla, Blaženosti nebo jakékoliv další božské kvality, a spatříš Světlo buď v sobě, nebo kolem sebe, budeš mít schopnosti ztotožnit se s ním a učinit je svým vlastním. Potom, ztotožnil-li ses s Mírem, Světlem a Blažeností, a spatříš tyto tři věci svým třetím okem, budeš mít schopnosti přinést je do svého systému. A když už budou uvnitř tebe, potom budeš mít schopnosti přivést je do popředí. Vždy je tedy vhodné meditovat na srdeční centrum. Třetí oko je dobré, ale může vytvořit zmatek, proč tedy na sebe brát riziko?