Proč bych se měl koncentrovat a meditovat v srdci namísto v mysli?

Sri Chinmoy: Předtím, než se koncentrujete na srdce nebo na cokoliv, přemýšlejte pouze několik minut o mysli namísto toho, že mysli dovolíte myslet na něco jiného. Oddělte se od mysli a pozorujte mysl. Pozorujte, co pro vás udělala a sledujte, zda jste skutečně spokojeni s jejími schopnostmi, Mysl vám dala mnoho věcí, ale stojí za to mít tyto věci v duchovním životě, či nikoliv? V běžném lidském životě má mysl nesmírný význam. Bez ní bychom nebyli pořádně schopni činnosti. Ale když vstoupíte do duchovního života, spatříte, že většina z toho, co vám mysl dala, byly informace, a ne osvícení. Mezi těmito dvěma je velký rozdíl. Čtete knihy a mluvíte s lidmi a získáváte od nich mnoho informací. Ale kde je osvícení? Můžete přečíst stovky stran či hovořit se stovkami lidí, ale nezískáte osvícení. A tak, když myslíte na to, co vám dala mysl, myslete zároveň na věc, kterou potřebujete nejvíce a spatříte, že mysl tuto potřebu nenaplnila. Proto že vás mysl zklamala, proč byste se zde měli koncentrovat?

Když už jste úplně nespokojeni s omezenými schopnostmi mysli, bude pro vás možné koncentrovat se na srdce. Tak dlouho, dokud máte nesmírnou víru ve svou mysl, v mysl, která vše komplikuje a mate, budete ve své meditaci odsouzeni ke zklamání. Běžní lidé si myslí, že komplikovanost je moudrostí. Ale duchovní lidé vědí, že komplikovanost je nebezpečná. Bůh je velmi prostý. Světlo je velmi prosté. Je to naše prostota a upřímnost, ne složitost, v níž přebývá skutečná Pravda. Složitost nám nemůže dát nic. Sama složitost je zkázou.

Jestliže meditujete v mysli, budete schopni meditovat snad pět minut, a z těchto pěti minut budete meditovat velmi mocně možná jednu minutu. Potom ucítíte, že celá vaše hlava začíná být napjatá. Nejprve získáte radost a uspokojení, ale kdy ž chcete jít za ně, ucítíte nejspíš neúrodnou poušť. Pět minut budete něco přijímat, ale když budete chtít jít za to, nejspíš nepocítíte nic. Když meditujete v srdci, přijde den, kdy začnete získávat uspokojení. Pokud meditujete v srdci, meditujete tam, kde je duše. Pravda, světlo, vědomí duše prostupuje celým tělem, ale existuje určité místo, kde duše sídlí většinu času, a tím je srdce. Chcete-li osvícení, je-li vaším konečným cílem osvícení, získáte toto osvícení z duše, která je uvnitř srdce. Když víte, co chcete, a víte, kde to nalézt, je rozumné jít na toto místo. Jinak to bude jako jít do železářství koupit si potraviny. Jestliže se koncentrujete na mysl, budete zklamáni a ztratíte odvahu. Nezískáte, co jste chtěli, protože jste šli na špatné místo. Je to jako má situace nyní. Jsem zde v OSN. Když se někdo zeptá: „Kde je Chinmoy,“ můžete říci, že jsem v OSN, nebo můžete říci, že jsem v konferenční místnosti č.10. Má přítomnost duchovně prostupuje celou Organizaci Spojených Národů, ale mé živé vědomí je právě zde v této místnosti. Když přijdete sem, budu schopen pro vás učinit více než pro ostatní, kteří jsou jinde v budově. Podobně, zaměříte-li svou pozornost do srdce, získáte mnohem více vnitřního uspokojení, než když meditujete v mysli, protože srdce je sídlem duše. Musíte vědět, že Zdroj a Skutečnost jsou v srdci. Skutečnost je všude, ale pravé projevení Skutečnosti musí být v určitém místě. Uvnitř srdce je duše, a když meditujete na srdce, výsledek je nekonečně více naplňující. Ale pro některé lidi je obtížné meditovat v srdci, protože na to nejsou zvyklí. Musíte být moudří. Existuje ohromný rozdíl mezi tím, co můžete získat z mysli a co můžete získat ze srdce. Mysl je omezená, srdce je neomezené. Hluboko uvnitř nás je nekonečný Mír, Světlo a Blaženost. Získat omezené množství je jednoduchý úkol. Meditace v mysli vám je může dát. Ale můžete získat více, pokud budete meditovat v srdci. Předpokládejme, že máte příležitost pracovat na dvou místech. Na jednom místě si vyděláte dvě stě dolarů a na druhém místě si vyděláte pět set dolarů. Jste-li moudří, nebudete ztrácet čas na prvním místě.

Nebuďme spokojení s věcmi, které získáme velmi snadno. Plačme pro něco, co je obtížnější získat, ale co je nekonečné a trvalé. Získáte-li něco z mysli, zítra mohou přijít pochybnosti a říci vám, že to není skutečné. Ale když už jednou získáte něco ze srdce, nikdy nebudete schopni to zpochybnit, nebo na to zapomenout. Zkušenost na psychické úrovni nemůže být nikdy ze srdce vymazána.