Jak se člověk naučí koncentrovat se na srdce?

Sri Chinmoy: Dokážete-li se koncentrovat na špičku vašeho prstu, dokážete se také koncentrovat na své srdce. Stejně tak, jak se koncentrujete na cokoliv — na obraz, svíčku, plamen, jakýkoliv hmotný předmět — se také můžete koncentrovat na srdce. Můžete zavřít oči, nebo se dívat na zeď, ale po celou dobu myslíte na srdce jako na svého drahého přítele. Když se toto myšlení stane nejsilnější, když pohltí celou vaši pozornost, potom jste přešli za běžný způsob myšlení a začali jste s koncentrací. Nemůžete fyzicky pohlédnout na duchovní srdce, ale můžete na ně zaměřit celou svou pozornost. Potom postupně síla vaší koncentrace vstoupí do srdce a vytáhne vás úplně z říše myšlení.

Nemáte-li v hojné míře čistotu, nejlepší věcí je vzývat nejprve čistotu, potom se koncentrovat na srdce. Pokud je srdce nečisté, pokud srdce vlastní nesčetné pozemské žádosti, pak, nehledě na to, jak upřímně se koncentrujete na srdce, ve svém vnitřním životě nebudete úspěšní. Čistota hraje v duchovním životě nanejvýš důležitou roli. Čistota neznamená mít čisté tělo. Čistota je vědomím vlastnictví živého oltáře hluboko v nejvnitřnějším skrytu srdce. Když cítíte božskou přítomnost vnitřního oltáře, samovolně se očistíte. Tehdy bude koncentrace na srdce nanejvýš účinná, a když se dokážete účinně koncentrovat, musíte se stát vědomými duchovního srdce uvnitř sebe.

Je-li vaše koncentrace dobrá, potom se pokuste meditovat. Meditace nemusí být v hlavě. Tak jako při koncentraci můžete meditovat kdekoliv. Můžete snadno meditovat v srdci. Když už se vaše meditace stala hlubokou, když máte schopnost mít volný přístup ke svému duchovnímu srdci, potom bude pro vás docela snadné dosáhnout duchovního srdce.